Uitleg

Voor sponsoren zijn diverse mogelijkheden om via de quiz meer bekendheid te krijgen. Bij sponsoring van €35 of meer mag u tot zondag 31 december 2023 een A en B vraag/opdracht insturen. Afhankelijk van het aantal sponsorvragen zullen één of beide vragen/opdrachten met uw logo opgenomen worden in het quizboek. Daarnaast zal uw bedrijfslogo op de site van De Gemondse Quiz worden geplaatst, met een link naar uw eigen site en zal worden getoond tijdens de feest-/uitslagavond.

U krijgt na betaling een factuur voor het sponsorgeld toegezonden, met het overgemaakte bedrag erop.

Uw sponsorgeld kan overgemaakt worden op:
Banknr. NL50 RBRB 0778 2280 96
Tnv. Gilde St. Joris Catharina Antonius Sebastiaan
Onder vermelding van ‘sponsoring Gemondse Quiz’.

Let op:
Inschrijven en betalen kan t/m vrijdag 29 december 2023

Mochten er vragen zijn, kunt u ons mailen op info@gemondsequiz.nl

Aanmelding Sponsor
    Indienen Sponsorvragen