U bent officieel sponsor als u minimaal €20,00 over hebt gemaakt op:
Banknr. NL50 RBRB 0778 2280 96 
Tnv. Gilde St. Joris Catharina Antonius Sebastiaan
Onder vermelding van Sponsoring en je naam.

Let op:
Het is een ander rekeningnummer dan voorheen.
Inschrijven en betalen kan t/m vrijdag 27 december 2019
Na inschrijving en betaling van het sponsorgeld wordt een factuur verzonden.

Na sponsoring kan u tot zondag 29 december 2019 een A en B vraag/opdracht insturen. Afhankelijk van het aantal sponsorvragen zullen één of beide vragen/opdrachten opgenomen worden in het vragenboekje, uw bedrijfslogo wordt geplaatst op de site van de Gemondsequiz met een link naar uw eigen site en zal worden getoond tijdens de feestavond.

Aanmelding Sponsor
    Indienen Sponsorvragen