U bent officieel sponsor als u minimaal €35,00 over hebt gemaakt op:
Banknr. NL50 RBRB 0778 2280 96 
Tnv. Gilde St. Joris Catharina Antonius Sebastiaan
Onder vermelding van Sponsoring en je naam.

Let op:
Inschrijven en betalen kan t/m vrijdag 6 januari 2023
Na inschrijving en betaling van het sponsorgeld wordt een factuur verzonden.

Na sponsoring kan u tot zondag 8 januari 2023 een A en B vraag/opdracht insturen. Afhankelijk van het aantal sponsorvragen zullen één of beide vragen/opdrachten opgenomen worden in het vragenboekje, uw bedrijfslogo wordt geplaatst op de site van De Gemondse Quiz met een link naar uw eigen site en zal worden getoond tijdens de feest-/uitslagavond.

Aanmelding Sponsor
    Indienen Sponsorvragen