We adviseren een team van minimaal 10 personen.
Het hoofdkwartier van het team op 10 januari 2020 moet in Gemonde zijn.

Inschrijfkosten zijn €15,00.
Overmaken op banknr. NL50 RBRB 0778 2280 96
Tnv. Gilde St. Joris Catharina Antonius Sebastiaan
Onder vermelding van je teamnaam.

Let op!
Het is een ander rekeningnummer dan voorheen.
Inschrijven en betalen kan t/m zondag 5 januari 2020

Uitgesloten van het goede doel zijn gilde st. Joris Catharina Antonius Sebastiaan en Heemkunde vereniging Den Hogert.

Inschrijven