Reglement Gemondse quiz

1.Algemeen

1.1 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams / deelnemers van de Gemondse Quiz.

2.Teams

2.1 Er is geen maximum gesteld op het aantal leden binnen een team, we adviseren een aantal van minimaal 10 personen. 
2.2 Elk team kent één van de teamleden toe als contactpersoon voor de organisatie, deze contactpersonen is woonachtig in Gemonde. 
2.3 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk via e-mail en uitsluitend met de contactpersonen. 
2.4 Het “hoofdkwartier” van een team tijdens de quizdag bevindt zich op één adres in Gemonde en alle teamleden worden geacht om vanuit deze werkplek aan de Gemondse quiz deel te nemen. 
2.5 Een team is gerechtigd tot deelname indien het inschrijfgeld is voldaan en zij een schriftelijke bevestiging van de inschrijving van de organisatie heeft ontvangen.

3.Inschrijven

3.1 Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het inschrijfformulier van de Gemondse quiz volledig ingevuld binnen de inschrijvingstermijn te versturen / in te leveren en het inschrijfgeld tijdig dwz. voor de vermelde inschrijfdatum te voldoen. 
3.2 De inschrijftermijn wordt door de organisatie vroegtijdig bekend gemaakt. 
3.3 Bij aanmelding middels het inschrijfformulier dient elk team ook een teamnaam op te geven. 
3.4 Bij aanmelding dient elk team ook een Gemonds goed doel op te geven waaraan hun mogelijk gewonnen prijs geschonken zal worden. 
3.5 Met het bovenstaand Gemonds goed doel wordt bedoeld een in Gemonde gevestigde vereniging, sportclub, buurtschap, als het maar Gemonds is. 
3.6 De organisatie van de Gemondse quiz ontvangt graag een foto van het overhandigen van het geld aan het goede doel.

4.Deelname

4.1 De Gemondse quiz vindt plaats op zaterdag 13 januari 2024. 
4.2 De organisatie stelt een quizboek waarin alle vragen en opdrachten voor de Gemondse quiz zijn opgenomen. Ieder team ontvangt een digitale link naar hun quizboek. Het quizboek staat ook op de meegeleverde USB stick en is online in te vullen d.m.v. de link naar Google Drive.
4.3 De USB stick en evt. andere benodigdheden, kunnen tussen 18:00u en 18:30u worden opgehaald in de kantine van Gildenaccommodatie Datmunda aan de Kaal Hoefsteeg. De USB stick en evt. gevraagde attributen vanuit het quizboek dienen voor 23:00u op de zelfde locatie retour gebracht te worden. Een link naar het digitale quizboek krijgt de Teamcaptain vanaf 18.00u in de mail en om 23.00u zal uw recht tot dit quizboek ingetrokken worden.
4.4 Te laat ingeleverde sticks en attributen worden niet meegenomen in de uitslag. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk. 
4.5 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het quizboek eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. 
4.6 De USB stick dient voor het opslaan van enkele opdrachten en moet op tijd ingeleverd te worden. 
4.7 Tussen het ophalen en weer inleveren van de vragenboeken mag er tussen de deelnemende teams geen contact plaatsvinden. 
4.8 Voor de openbare (buiten-)opdracht wordt van deelnemers verwacht zich te houden aan de geldende verkeersregels. 
4.9 Van ieder team moet één vertegenwoordiger deelnemen aan de centrale opdracht. 
4.10 Voor het maken van enkele opdrachten van de Gemondse quiz moeten de deelnemers op tijd aanwezig zijn, is een team niet op tijd aanwezig dan vervalt de deelname aan deze opdracht.
4.11 Het quizboek met antwoorden blijft in online in te zien via de link.
4.12 De organisatie behoudt zich het recht voor om foto’s/filmpjes die voor een opdracht van de quiz zijn gemaakt, te gebruiken voor publicatie op de website/facebook van de Gemondse quiz tenzij de teamcaptain schriftelijk heeft aangegeven dat geen gebruik mag worden gemaakt van de foto’s/filmpjes van zijn/haar team.

5.Puntentoekenning, uitslag en prijzen

5.1 De ingevulde quizboeken worden door de organisatie nagekeken, aan de goede antwoorden worden punten toegekend. Niet eenduidige antwoorden betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. 
5.2 Alle antwoorden op de vragen zullen na de prijsuitreiking op de website worden gepubliceerd. De uitslag van de Gemondse quiz is bindend en staat niet ter discussie. 
5.3 De punten behaald bij de buitenopdrachten en de centrale opdracht worden meegenomen in de totale puntentelling. 
5.4 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden op de feestavond van de Gemondse quiz. Deze feestavond is op zaterdag 27 januari 2024 in zaal Kloosterzicht. 
5.5 Het winnende team mag tot aan de eerstvolgende quizdag de beschikbare wisseltrofee in bezit houden. 
5.6 De Gemondse quiz maakt het gewonnen geldbedrag over op de door de winnaar opgegeven Gemonds goed doel.

6.Tenslotte

6.1 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Gemondse quiz. Deelnemen aan de Gemondse quiz is dus geheel op eigen risico. 
6.2 De organisatie behoudt zich het recht voor om foto’s/filmpjes die tijdens de feestavond / prijsuitreiking zijn gemaakt, te gebruiken voor publicatie op de website / facebook van de Gemondse quiz tenzij de teamcaptain schriftelijk heeft aangegeven dat geen gebruik mag worden gemaakt van de foto’s/filmpjes van zijn/haar team.
6.3 Heemkundevereniging Den Hogert bewaart het materiaal, geheel of gedeeltelijk, van elke Gemondse Quiz in haar archief. Daarmee blijven de documenten grotendeels bewaard voor de Gemondse gemeenschap. Tenzij de teamcaptain schriftelijk heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen bewaring van de foto’s/filmpjes van zijn/haar team.
6.4 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen. 
6.5 Door het inschrijfgeld te voldoen geef je blijk van kennis van en instemming met dit reglement.